Opinie techniczne obiektów

W trudnych okolicznościach w losowych sytuacjach jak np. zaginięcie Dziennika budowy, konieczne jest sporządzenie dla Nadzoru budowlanego opinii technicznej na temat obiektu wybudowanego lub znajdującego się w trakcie budowy.

Dokumentacja taka jest przygotowywana wraz z pomiarami geometrii, powierzchni oraz opisem poszczególnych elementów konstrukcji budynków.